Přinášíme vám stručné pokyny k organizaci příměstského tábora “Sebeobrana”, který se koná ve dnech 19. – 23.7.2021 v ZŠ Klobouky u Brna.

Celé pokyny si můžete stáhnout a přečíst zde [PDF].

Pozn. pro turnus “Sebeobrana” platí stejná pravidla, jako pro první již proběhlý turnus ve dnech 12.7. – 16.7.2021.