Fotografické ohlédnutí za příměstským táborem pořádaným v roce 2019 na téma INDIÁNI.