Vážení rodiče, moc Vám všem děkuji za platby. Ten, kdo neuhradí fakturu ve splatnosti, dostane ode mne upozornění e-mailem. Pokud Vám takové upozornění nepřišlo, tábor máte zaplacený. Potvrzení o jeho úhradě dostanete při nástupu dítěte na příměstský tábor na předepsaném formuláři pro pojišťovnu, nebo na mém vlastním formuláři. Pokud potřebuje někdo z Vás potvrzení dříve, můžete mě kontaktovat na mém tel. čísle a domluvíme se na předání originálu.

Děkuji a přeji Vám krásný den MJ